Nüsret Doğan Albayrak

**Üniversal Smirna Mimarlık Mühendislik Proje İnşaat Ltd.Şti Şirket Ortağı ve Genel Müdürü
** İzmir İl Genel Meclisi CHP Grup Bşk V. (21.Dönem)
**DSİ İzmir 2.Bölgede; Bölge Müdür Yardımcısı 1998-2004
**Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 18, 19, 20 ve 21. Dönem Başkanı, 16 ve 17.Dön. Bşk.V. 1994-2007
**Makina Müh.Odası Onur Kurulu Üyesi 2014-2018
**Enerji-SEN Sendikası İzmir Şb.Kurucu Bşk 1991-1993
**İzmir Besnililer Derneği Başkanı
**E.Ü. IRC-EGE (Innovation Relay Center) Danışma Kurulu Üyesi 2004-08
**Kemeraltı Esnaf Derneği Danışmanlar Kurulu Başkanı 2007-2012
**Konak Belediye Kent Kons.Yür.Kur. Üyesi 2007-2009
**İzmir B.Ş.Beld.Şirketler Koms.MMO Tems.2005-2007
**Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı Kurucu Üye ve Denetleme Kurulu Üyesi
**İESOB İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkan Danışmanı 2006-07
**İzmir İl Genel Meclisi, Enerji ve Doğal Kaynaklar Komisyonu Bşk.
**İzmir İl Genel Meclisi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Bşk Yrd.
**Bornova Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeni 2010-2013
**CHP İzmir İl Başkanlığı BYKP Enerji Komisyonu ve AR-GE Platformu Üyesi
**İzmir Erzurumlular Dernekleri Federasyonu Üyesi;
**İzmir Malatyalılar Derneği Üyesi;
**İzmir Doğanşehirliler Derneği Üyesi;
**BEV (Besni Eğitim Vakfı) İzmir Temsilcisi (2011-2017)
**DOVAK Doğanşehirliler Eğitim ve Kültür Vakfı İzmir Temsilcisi
**Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) Üyesi

About us

MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak, İzmirin en büyük ve tek kongre merkezi olan ‘’Tepe Kule Kongre ve Sergi Merkezi’’ni (65 m yükseklikte) Makina Mühendisleri Odası adına İZMİR’de hayata geçirdi.
MMO İzmir Şube Başkanlığı sürecinde yirmi binden fazla Mühendis ve Ara teknik elemana Mesleki ve teknik eğitim gerçekleştirdi.

Mesleki çalışmalar çerçevesinde çeşitli defalar Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu ve Almanya’da bulundu.

Uzun yıllar içerisinde çağdaş, demokratik, yenilikçi ve dürüst bir sivil toplum lideri vizyonu ile, İzmir halkının, İzmir iş çevrelerinin, İzmir Meslek Odalarının sevgi, takdir ve güvenini kazanmıştır.

İzmir’de ilk kez DSİ 2.Bölge Müdürüğünü içine alan ENER-SEN Sendikasının örgütlenme çalışmalarını organize ederek Sendikanın kurulmasını sağlamış ve ilk Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenmiştir.

İzmir DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Bünyesi içerisinde onlarca yeniliğe ve Projeye imza atmıştır.

DSİ 2. Bölge Müdür Yardımcığı görevini 8 yıl başarıyla sürdürmüştür. 1987 yılında İlk kez Bilgi İşlem Merkezini kurmuş, Ege Ünüversitesi Bilgisayar Mühendisliği tarafından verilen bir çok kursu bitirmiş ve Bilgi İşlem Merkezi Başmühendisliği yapmıştır.

DSİ Bünyesi içerisinde Spor Kulübü Yöneticiliği, Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı, Tüketim Kooperatifi Denetleme Kurulu Başkanlığı, Yapı Kooperatifi Sayman Üyeliği, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurul Üyeliği gibi çok sayıda seçimle gelen görevlerde aktif çalışmalar yapmıştır.

Yasa, yönetmelik ve mevzuatların oluşmasına katkıda bulunarak meslek odalarının iktisadi ve siyasi yaşamda daha fazla yer almasında önemli rol oynadı. Türkiye’de ilk olarak yapılan çok sayıda mesleki ve toplumsal yeniliğe imza attı.

Yüzlerce bilimsel, teknik, siyasi söyleşi, sempozyum, kongre, forum, panel gibi etkinlikleri organize etti.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimi Yasası, Jeotermal Yasası, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Yasası, Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası, Yapı Denetim Yasası, Doğalgaz Piyasası Yasası, Devlet Memurları Yasası, İhale Yasası gibi çok sayıda yasa ve yasalara bağlı çıkartılan yönetmelik ve mevzuatların hazırlanmasına katkıda bulundu.

İzmirde ilk olarak Doğalgaz Günleri etkinlğini organize etti. Türkiye’de ilk kez Rüzgar Enerjisi Sempozyumunu yaptı. Türkiye’de ilk kez, yörenin özelliklerine uygun olarak bir ilçede bilimsel etkinlik düzenledi. (1994 yılında Seferihisar Bölgesi Jeotremal Enerji Sempozyumu.).

Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesinde Tesisat Mühendisliği Kongresi, Hidrolik-Pnomatik Kongresi, Endüstri Mühendisliği Konferansları gibi çok sayıda kalıcı etkinlik Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde başladı.

İzmir’de ilk kez tüm Ticaret, Sanayi ve Meslek Odaları ile iş adamları dernekleri bir araya getirererek İzmir Meslek Örgütleri Kurulu’nu oluşturdu. Kurulun sekreterliğini İzmir Borsa Başkanı ile birlikte üstlendi. İzmir için tüm bileşenlerin Kabul ettiği sorunları ve çözüm önerilerini belirledi, Yetkililere sundu..

İESOB (İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği) Başkan Danışmanlığı sürecinde İzmir’de ilk olarak Alış-Veriş Festivalini organize etti.

İESOB ve İZTO (Esnaf Birliği ve Ticaret Odası) birlikte Türkiye’de ilk olarak “BÜ- YÜK MAĞAZALARIN EKONOMİK ve SOSYAL YAŞAMA ETKİLERİ PANELİ” ni organize etti ve oturumu yönetti. 2007.

Türkiye’de ilk defa 8 nisan 2008’de Romanlar Haftası Organizasyonunu İzmir’deki Roman Dernekleri ve Kemeraltı Esnaf Derneği ile birlikte Kemeraltı Esnaf Derneği Danışmanlar Kurulu Başkanı olarak organize etti ve Sempozyum Başkanlığını yaptı. Türkiye’de ilk olarak Roman Bandosunun kurulmasını sağladı ve katkıda bulundu.

Kemeraltı Esnaf Derneği Danışmanlar Kurul Başkanı olarak 14 ayrı projeden oluşan Kemeraltı Yönetim Entegrasyonu Projesini hazırladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na taktim etti. Türkiye’de İlk olarak Tarihi çarşılar yasası ihtiyacını belirledi ve yaptığı çalışmalarla çerçevesini yetkililere sundu. Konak İlçesi ve Kemeraltı kimliğini birleştirecek ve bütünleştirecek çalışmalar yaptı.

İzmir İl Özel İdaresinde Enerji ve Doğal Kaynaklar Komisyonu Başkanı olarak; Türkiye’de ilk olarak İl bazında İl Özel İdaresi İzmir Enerji Stratejisini hazırladı ve uygulamaya koydu.

İzmir İl Özel İdaresinde Enerji ve Doğal Kaynaklar Komisyonu Başkanı olarak; Türkiye’de ilk olarak İl bazında Köylerde var olan Arıtma tesislerinin enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayabilecek tesisler yaptırdı. İl Özel İdaresi hizmet binalarının dış aydınlatmaları enerji ihtiyacını güneş enerjisi ile sağlattı.

İzmir İl Özel İdaresinde CHP Grup Bşk V. olarak İzmir’de ilk kez Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne aktarılan bütçe ile evde yaşlı bakımı ve evde hasta bakımı uygulamasının başlanmasına katkıda bulundu.

İzmir İl Özel İdaresinde İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak; Türkiye’de ilk olarak Köylerin sağlıklı ve bulunduğu bölgenin mekansal özelliklerine uygun binalarla yapılaşması, köyde yaşayanların proje maliyetlerinden kurtulması amacıyla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile anlaşarak 18 ayrı ev tipi projesi hazırlattırdı.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası’nın 2005 yılında yasalaşma sürecinde CHP’li ve AKP’li milletvekilleri üzerinde oluşturulan lobi çalışmasıyla o günkü Enerji Bakanı Hilmi Güler’in olumsuz oy vermesine rağmen üretilen enerjinin alım garantisi maddesinin geçmesi lobisini oluşturarak Yenilenebilir Enerji kaynakları’nın bu günkü düzeye gelmesine katkıda bulundu.

Başkanlığını yaptığı dönemde, İzmir İl Genel Meclisi Enerji Komisyonu’nun önerisi ile Yerli Üretim teşviki ve Enerji Kooperatifleri’nin ilgili mevzuata alınmasını sağladı.

Genel Seçimlerde Rusya Federasyonu’ndaki CHP sandık görevlilerinin tespiti için katkıda bulundu.

Biri ODTÜ Mimarlık mezunu ve diğeri Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan iki çocuk babasıdır.

Organic Food

Daha Özgür ve Yaşanabilir bir Bornova için

Geliyoruz!

Derman CHP'de
Tecrübemizle, bilgimizle, yaptıklarımızla, eserlerimizle, iddiamızla, projelerimizle, kadrolarımızla Bornova Belediyesi’ni Başkan olarak yönetmeye hazırız!

We Are Certified
Sertifika

iletişim

  Email: n.dogan.albayrak@gmail.com

  0 532 363 12 05

   Bornova

takip edin